Laserprobe 4 x 904

Behandling av nakke-og ryggsmerter, muskelproblemer og tendinopatier (som senebetennelser)

Denne laserproben er vår mest populære og allsidige. Den er superpulset med høy pulstoppeffekt – det vil si at laserlyset kan trenge dypt inn i vevet, uten at dosen blir for høy. Den brukes derfor ved behandling av problemer som er plassert dypt, slik som kne og korsryggsmuskulatur.

904nm 4x-proben avgir infrarødt (usynlig) laserlys med en bølgelengde på 904 nm. Den har fire laserdioder, noe som gir fire ganger så hurtig behandling som lasere som kun har en enkelt laserdiode.

Proben er egnet for behandling av områder som muskler, skuldre og knær. For behandling av større områder enn det, er 12-proben enda bedre egnet. Man kan også bruke to prober samtidig for å forkorte behandlingstiden.

Irradias superpulsede 904-ball er basert på en unik teknisk løsning som er godt utprøvd i kliniske studier. Her er noen eksempler, se referansene nederst:

Tekniske spesifikasjoner

Lasertype:
GaAs (gallium arsenid)
Våglengde:
904 nm – infrarød
Antall laserdioder:
4 x 904nm
Utgang:
4 x 60 mW (totalt 240 mW)
Pulstoppefffekt:
4 x 20 000 mW

Laserprobe 12 x 904

Behandling av nakke-og ryggsmerter, muskelproblemer og tendinopatier, gjerne på store områder

Denne proben har tolv laserdioder, noe som reduserer behandlingstiden og muliggjør behandling av store områder som rygg og skuldre. Det gjør også at den er populær til behandling av store dyr som hester, hvor det ofte er store flater som skal behandles.

Man kan også bruke to 12-lys-prober samtidig, disse dekker da hele 100 cm2. Typisk tid til behandling blir 30-90 sekunder på en rygg.

Laserdioden er superpulset med høy pulstoppeffekt – det vil si at laserlyset kan trenge dypt inn i vevet, uten at dosen blir for høy.

Irradias superpulsede 904-ball har vist gode resultater i kliniske studier (se referansene nederst på siden):

Tekniske spesifikasjoner

Bølgelengde:
GaAlAs (gallium arsenid)
Antall laserdioder:
904 nm – infrarød
Antall laserdioder:
12 x 904 nm
Utgang:
12 x 60 mW (totalt 720 mW)
Pulstoppefffekt:
12 x 20 000 mW

Laserprobe 808 nm

Ved behandling av skade i mykt vev, smerte og triggerpunkt

Denne laseren sender infrarødt (usynlig) laserlys med en bølgelengde på 808 nm. Sonden kan brukes kontinuerlig eller pulserende, og tilhører en familie av lasere som er svært godt dokumentert i vitenskapelig litteratur.

Laserproben brukes primært til behandling av smerter og triggerpunkter og er et utmerket supplement til 904: an i behandling av muskler og ledd. Laserprobe 808 nm finnes i ulike modeller med forskjellige styrker.

Den er tilgjengelig som 200 mW, for eksempel for akupunkturbehandling.

Tekniske spesifikasjoner

Lasertype:
GaAlAs (gallium-aluminium-arsenid)
Bølgelengde:
808 nm – infrarød
Antall laserdioder:
1 x 808nm
Utgangseffekt:
1 x 450 mW eller 1 x 900 mW
Pulstoppefffekt:
450 mW alternativt 900 mW