Behandling av muskler, sener og ledd

Behandling av skader og kroniske tilstander i bevegelsesapparatet med LLLT-laser

Behandling med MID-lasere kan redusere smerte, øke sirkulasjon i blod- og lymfekar, redusere betennelser, øke cellemetabolismen (noe som gjør at celler reparerer seg selv raskere) og får muskler til å slappe av. Alt dette gjør at  LLLT-lasere brukes av særlig fysioterapeuter og kiropraktorer som en tilleggsbehandling (eller, i noen tilfeller hovedbehandling) ved problemer i muskler, sener og ledd.

Laserenes effekt på forskjellige typer problemer begynner nå å bli godt dokumentert i den medisinske litteraturen. En del av denne forskningen er gjort i Norge – for eksempel har professor. J.M. Bjordal fra forskningsgruppen i fysioterapi ved UiB har lenge vært en aktiv forsker innen fagfeltet. Vi har lagt noen referanser til forskningsartikler nedenfor som omhandler bruk av LLLT-laser på muskler, sener og ledd.

Laserbehandling kan brukes som behandling alene, og vil i noen tilfeller kunne erstatte medikamenter. Som regel brukes det sammen med annen fysioterapeutisk/ kiropraktisk behandling og evt medikamentell behandling. Det er behandleren som må vurdere behovet i det enkelte tilfellet.

Det er laserlyset med de lengste bølgelengdene som er mest effektive for behandling av bevegelsesapparatet – 904nm og 808nm. 904 kommer lengst inn i vevet, så den brukes på alle dypereliggende problemer i muskler og skjelett, den er effektiv ned til ca. 5 cm under hudoverflaten. Der problemet ligger høyere opp, som i mange sener og for eksempel problemer i hender og håndledd, brukes gjerne 808nm, noen ganger i kombinasjon med 904.

For å se mer om hvordan laser fungerer, og hvorfor det fungerer til behandling, se sidene ovenfor. Det er en rekke problemer som kan behandles med laser, her er noen eksempler:

Finn behandler

Irradias 904 nm lasere

904 nm til behandling av dypereliggende områder

904nm laserlys – infrarødt (ikke-synlig) lys –  er ideelt for behandling av problemer som ligger 2-5 cm under hudoverflaten. Også problemområder høyere oppe kan behandles, men de som har mye f.eks. sener eller sår, velger gjerne en laser med bølgelengde mer spesialisert for dette. Diodene på 904 er superpulset, noe som betyr at man kan behandle svært effektivt uten å måtte bruke så mye energi – noe som igjen betyr at man ikke varmer opp området som behandles, og dette bidrar til god effekt av behandling uten bivirkninger.

Irradias MID-laser system har to prober som behandler med 904nm, en svært stor (med 12 dioder) for å raskt behandle store områder (for eksempel skuldre og rygg), og en med 4 dioder. I MID-lite-serien har vi et apparat på 904nm med 3 dioder.

Det finnes også en MID-Care-enhet for hjemmebehandling som har 2 dioder à 904nm. På denne har hver av diodene bare halve effekten av det de har på instrumentene som er laget for de profesjonelle behandlerne.

Irradias superpulsede 904-prober er blitt brukt med godt resultat i flere kliniske studier, også noen av de vi har lenket til her.

904-lasere teknisk beskrivelse

Laserdiode
GaAs (gallium arsenid)
Irradia lasertyper
MID-laser, MID-lite og MID-care
Bølgelengde
904 nm – infrarød
Antall laserdioder
12, 4 eller 1 (MID-laser),3 (MID-lite), 2 (MID-care)
Utgang
60 mW per diode for MID-laser og MID-lite, 30 mW per diode for MID-care
Laserklasse
3B for MID-laser og MID-lite, Klasse 1 for MID-care

Irradias 808 nm lasere

Ved behandling av sener og ledd nær overflaten, skader i mykt vev, smerter og triggerpunkt

808nm lys – infrarødt (også kalt nær-infrarødt) – er et usynlig lys. Det brukes på skader som ikke ligger for langt under overflaten, laserlyset har behandlingsdybde ned til 2 cm under overflaten. 

Diodene er pulset for å kunne gi noe høyere effekt uten å varme opp vevet for mye. 

For de som ønsker å behandle triggerpunkter eller bruke laser til akupunktur, er 808 en-diodes-proble på MID-lasersystemet det riktige verktøyet, denne kommer med et tilsatsstykke for akupunkturbehandling.

Denne bølgelengden brukes gjerne sammen med 904 på muskler og ledd, hvis man har begge behandlingsalternativer tilgjengelig. 

808 tilhører en familie av lasere som er svært godt dokumentert i vitenskapelig litteratur, og det er en rekke studier som baserer seg på 808-laserlys.

808-lasere teknisk beskrivelse

Laserdiode
GaAlAs (gallium-aluminium-arsenid)
Irradia lasertyper
MID-laser og MID-lite
Bølgelengde
808 nm – infrarød
Antall laserdioder:
3 eller 1 (MID-laser), 2 (MID-lite)
Utgangseffekt
Justerbart opp til 500 mW per diode på MID-laser og MID-lite
Laserklasse
Klasse 3B
irradia mid lite