Terapeutisk behandling med lavenergi medisinsk laser (LLLT) - Irradias MID-lasere

Medisinsk laserbehandling brukes på smerter, betennelser og skader, og både på akutte og kroniske problemer

Betennelser og smerter i bevegelsesapparatet, muskler og ledd er noe av det som oftest behandles med medisinsk laser, slike ting som:

 • Stive muskler
 • Senebetennelser
 • Artroser
 • Reumatisme
 • Ødem og hevelser
I tillegg har medisinsk laser vist seg effektiv på en del hudproblemer, slikt som:
 • Akne, munnsår, vorter og helvetsild
 • Åpne sår som ikke vil gro

Det er også mange tannleger som benytter laser terapeutisk i sin behandling, for eksempel ved tannkjøttsbetennelse, hevelser og smerte.

Les mer om temaet på de andre sidene under “Behandling” – om behandling av muskler, sener og ledd eller sår og andre hudoverflatebehandlinger.

Laserens dioder settes direkte på frisk hud. Med enkelte av MID-laserens dioder kan man behandle helt ned til 5 cm under hudoverflaten – ved å holde dioden på hudoverflaten. 

Øm eller skadet hud og åpne sår behandles med litt avstand mellom laser og overflate. 

MID-lasere brukes mye innen fysioterapi og kiropraktikk. De benyttes også av kommunehelsetjenesten for behandling av sår som ikke vil gro, slik som diabetes-sår og liggsår/ trykksår (foreløpig særlig i Sverige, her i Norge er man så vidt i startgropa med dette). 

Hos dyr er det særlig behandlere av hunder og hester (spesielt blandt de som har sportshester, ekviterapeuter og andre behandlere av hester samt hundemassører og dyrepleiere) som behandler med lasere, og de behandles for de samme type lidelsene som mennesker. 

En del typer fysikalsk behandling kan oppleves smertefullt for pasienten. En av fordelene med laserbehandling er at det i de aller fleste tilfeller er svært lite smerte forbundet med behandlingen, man opplever heller smertelindring. Pasienten kan i enkelte tilfeller, særlig når skaden er akutt, kjenne at behandlingen skjer, men det er svært få som opplever noen smerte forbundet med selve behandling. Noen ganger kan man kjenne en svak stikkende/ varm følelse under behandling eller føle stølhet eller trøtthet i etterkant av behandlingen. Laserbehandlingen kan føles avslappende, noe man gjerne ser ved behandling av smådyr som hunder og katter, som ofte viser tydelige tegn på at de føler velbehag når de blir behandlet med laser hvis de har hatt smerter.

Kirurgens laser som brukes til å skjære eller brenne samt skjønnhetssalongenes lasere som brukes til hudforyngelse/behandling eller hårfjerning, er ikke omtalt på denne siden. Disse er klasse 4-lasere spesiallaget for sitt formål, og brukes ikke til terapeutisk behandling.

Medisinsk laser leger, lindrer smerte og øker sirkulasjon

Det har vist seg i at i prinsippet godgjør alt levende seg lys på ulike måter, fra planter til dyr og mennesker. De fleste har observert at om hånden holdes foran en lommelykt går en del av lyktens lys gjennom fingrene, spesielt rødt lys. På vegen gjennom hånden treffer lyset celler. Det samme gjelder laserlys. Ved belysning med laser skjer det et lysopptak i cellene, noe som har vist seg å påvirke cellens funksjoner positivt. Dette kan til en viss grad sammenlignes med fotosyntese, der plantene tar i mot sollys. Veldig forenklet påvirker belysning med laserlys celler og vev til å helbredes raskere når de er skadet.

I tillegg fører laserlyset til en bedre sirkulasjon i vevet, noe som for eksempel gjør at skadestoffer transporteres raskere bort.

Bestråling med LLLT-laser har vist seg å dempe smertesignalene som sendes av nevronene. Dette gjør det for eksempel mulig for en fysioterapeut å behandle et området det ellers ville vært for smertefullt for pasienten å behandle. Men, man må være obs – fordi denne dempingen av smerte kan gjøre at pasienten blir for tøff. Særlig er dette viktigved behandling av dyr, der man ikke kan forklare denne effekten for dem.

En av tilleggseffektene ved laser er at man, takket være speklene (“lysprikkene”) som laseren lager inne i vevet, får økt sirkulasjon. Oppvarmingseffekten speklene skaper ved at lyset konsentreres i små “prikker” er ikke stor nok til å skade vevet, men den lille temperaturforskjellen som oppstår gjør at sirkulasjonen i området som belyses forbedres, og avfallsstoffer kan transporteres bort fra et skadet område. Dette er også en viktig årsak til at massasje blir enda mer effektiv – og i noen tilfeller delvis erstattes av – laserbehandling.

På grunn av laserlysets spesielle egenskaper, kan lyset fra en laser nå langt ned under hudoverflaten fra dioder som presses lett ned i huden (se mer om hvordan laseren fungerer her). Det er litt forskjell på hvor godt laserlyset trenger gjennom forskjellige materier som muskelvev vs fettvev og bensubstans, men med alle disse kommer det et godt stykke inn når man bruker riktig type lys og behandler riktig.

Alle disse effektene er dokumentert ved anerkjent forskning:

 • Cellene blir mer effektive
 • Raskere reparasjon av skadet vev
 • Bedre immunforsvar
 • Forbedret sirkulasjon
 • Smertereduksjon
Den store utfordringen man har i forhold til dokumentasjon, er at ved kliniske forsøk er det svært mange parametere som kan varieres, og det blir fort utydelig hvilke parametre som har gitt resultater og hvilke som ikke har det. Irradias MID-lasere er justert slik at de for eksempel er enkle å bruke i henhold til WALT-skalaens anbefalinger, og flere suksessfulle studier er gjennomført med våre lasere og lasere som tilsvarer våre. Vi har lagt inn en del lenker til forskningsrapporter på de underliggende sidene om behandlinger.

Det er ingen kjente bi-effekter ved behandling med lasere som MID-laserene. Behandlingen er ikke smertefull, men enkelte kan kjenne noe ømhet eller kribling etter behandling  – dette er et tegn på at behandlingen har effekt. Behandlingen er ikke risikofylt – hvis dosen skulle være for høy (eller for lav), blir konsekvensen kun at man ikke får noen positiv effekt av behandlingen.  Dette forutsetter at laseren har en styrke på 3B eller lavere (se nedenfor, om feilkilder). 

Det man må passe på ved behandling med MID-laser og andre lavenergilasere, er at hvis laseren har synlig lys må man unngå å se direkte inn i laserlyset eller refleksjoner av dette. Bruk av beskyttelsesbriller anbefales (for mer detaljer, se DSA sine sider).

Det finnes feilkilder ved laserbehandling også. Her er noen ting du bør vite

Vær oppmerksom på at enkelte lasere kan stilles inn til både å behandle med styrker over 500 mW (klasse 4), og under 500 mW. Hvis en slik laser stilles inn feil, vil behandlingen kunne skade pasientens hud (eller pels – de tilfellene vi kjenner til av slik feilbehandling, er lasere som brukes til behandling av dyr). Dette gjelder ikke våre MID-lasere, de har alle styrker under 500 mW (klasse 3).

Det er også noen LLLT-lasere på markedet som er svært svake, for eksempel fordi man har valgt å produsere den ved bruk av svakere laserdioder (selve laserdioden utgjør en vesentlig andel av prisen, og det er dyrere å produsere en sterkere diode). Med en svak laser, vil behandlingstiden for å gi tilstrekkelig dose, kunne bli veldig lang. Våre lasere er av en slik styrke at for de fleste behandlinger vil man ikke trenge å holde laseren på samme sted mer enn maks 1-2 minutter før den flyttes videre. MID-laserene er derved trygg for pasienten men samtidig effektiv nok for den profesjonelle behandleren.

Det er statens strålevern, ved DSA, som har ansvaret for regelverket rundt medisinsk behandling med strålekilder som laser. Litt kort fortalt må man være lege, kiropraktor eller fysioterapeut – eller jobbe under veiledning av en fra en av disse profesjonene – for å kunne behandle en pasient med laser. Se DSA sine sier for mer informasjon.

For å behandle dyr med laser trenger man ikke egen autorisasjon, men man må også da forholde seg til DSA sine regler om bruk av strålekilder. En rekke av dyrebehandlerene i Norge har gått på egne kurs om behandling med laser. 

For å behandle både mennesker og dyr, anbefaler vi tilleggsopplæring i bruk av laser. Vi tilbyr alltid en kortversjon av slik opplæring når vi selger en laser, men vi anbefaler også sterkt å delta på de lengre kursene som tilbys, her er det mange tips og god veiledning for å bli en enda bedre behandler. Du finner lenker til slike kurs på våre sider.. 

Effekten av medisinsk laser er dokumentert gjennom mange forsøk som har vist gode resultater - og noen forsøk som ikke har vist noen resultater

Forskningen innen medisinsk laser er omfattende. På PubMed.com, verdens største medisinske database, gir et søk med søkeordene Low Level Laser Therapy eller LLLT over 7000 treff. Det finnes positive studier innenfor mange forskjellige bruksområder som omfatter mer enn 100 forskjellige indikasjoner. Søk for eksempel på PubMed etter LLLT Double Blind for å finne noen av disse.

Laserstudier er ofte små, og studiene som gjøres utføres som regel av universitet, sykehus, frie pleieenheter, frie forskere mfl. Trass dette finnes det mange godt utførte studier. Medisinsk laser (Low Level Laser Therapy) har som behandlingsmetode større evidens enn TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) , ultralys og trykkbølgebehandling. Utfra evidensen er for eksempel medisinsk laser den mest effektive behandlingsmetoden ved behandling av nakkesmerter, noe som var årsaken til puliseringen av R Chows oversiktsstudie i “The Lancet” i 2009 (se PubMed.com ”PMID: 19913903”). Men, aller viktigst er at for en del utfordrende diagnoser er laser i kombinasjon med andre former for behandling langt mer effektivt enn de andre behandlingene alene eller laser alene. Dette gjelder både øvelser og for eksempel trykkbølgebehandling.

Det er gjennomført en god del studier der bruk av LLLT-laserens ikke viser konklusiv effekt. Selv om laser ser ut til å fungere i rundt 90% av tilfellene, er det tydelig at det betyr noe både hvordan man behandler og hva man behandler. Laser ser ut til lå gi liten eller ingen direkte effekt på friske celler – det er for eksempel gjennomført studier på ytelsen til idrettsutøvere som behandles ved lasere før en prestasjon. Man finner da at prestasjonen ikke forbedres. Men, kroppens evne til restitusjon etter prestasjonen ser ut til å forbedres. Der cellene ikke er velgfungerende, som ved akutte skader og kroniske lidelser, viser mange studier en svært god effekt av medisinsk laser..

Et av de universitetsmiljøene som har jobbet lenge med bruk av medisinske LLLT-lasere er forskningsgruppen i fysioterapi ved Universitetet i Bergen, ledet av  Professor J.M. Bjordal. De har publisert en rekke studier som inkluderer resultater ved behandling med laser. En oversikt finnes på UiB sine hjemmesider

Vi har laget en egen side der vi trekker frem de siste studiene som er publisert rundt bruk av laser (hentet fra Pubmed). Vår oppsummering er kun ment for å gi et raskt overblikk, ikke være en fullstendig dokumentasjon.