Behandling med lavenergi medisinsk laser (LLLT)

LLLT-lasere er svake, terapeutiske lasere. Våre MID-lasere er alle svake (LLLT) lasere

Våre MID-lasere er LLLT-lasere av klasse 3B eller lavere (for mer om medisinske lasere og laserklasser, se her: Om medisinske lasere

. LLLT-laserene brukes til behandling av både mennesker og dyr. Hos mennesker er de særlig brukt innen fysioterapi og kiropraktikk, tannlegebehandling og for behandling av sår som ikke vil gro, slik som diabetes-sår og liggsår/ trykksår. Hos dyr er det særlig hunder og hester (spesielt sportshester) som behandles med lasere.

LLLT-Laseren tilfører cellene energi slik at skader repareres raskere

Det har vist seg i at i prinsippet godgjør alt levende seg lys på ulike måter, fra planter til dyr og mennesker. De fleste har observert at om hånden holdes foran en lommelykt går en del av lyktens lys gjennom fingrene, spesielt rødt lys. På vegen gjennom hånden treffer lyset celler. Det samme gjelder laserlys. Ved belysning med laser skjer det et lysopptak i cellene, noe som har vist seg å påvirke cellens funksjoner positivt. Dette kan til en viss grad sammenlignes med fotosyntese, der plantene tar i mot sollys. Veldig forenklet påvirker belysning med laserlys celler og vev til å helbredes raskere når de er skadet.

I tillegg fører laserlyset til en bedre sirkulasjon i vevet, noe som for eksempel gjør at skadestoffer transporteres raskere bort.

Behandling med MID-lasere gjøres fra hudoverflaten, non-invasivt, på både mennesker og dyr

MID-Laserens dioder settes direkte på frisk hud. Øm eller skadet hud og åpne sår behandles med litt avstand, ca en cm, mellom laser og overflate. For å få effekt av behandlingen må laserlyset kunne trenge gjennom vevet ned til det området som skal behandles. Infrarøde bølgelengder, som 904 og 808 nm, kommer lengst inn i vevet. De brukes derfor på dyptliggende problemer som i ledd og muskulatur og sener som ligger litt inn. Laser med synlig lys, slik som 635nm, har kortere inntrengningsegenskaper. De brukes derfor på problemer som ligger svært nært eller i overflaten, slik som sener, hud eller sår.

Når laserlyset påføres på hud eller vev, absorberes reflekteres og spres lyset. Jo lengre ned i vevet, desto svakere blir lyset. Derfor brukes en noe større energimengde laserlys når man skal behandle muskler eller ledd sammenlignet med åpne sår.

MID-Laserene er designet for å kunne brukes også på dyr (som har pels). Dette er nemlig en av utfordringene for laserlyset, å komme helt inn på huden til dyrene. Samtidig gjør designet at laseren også blir mer effektiv når den brukes på mennesker.

LLLT laserbehandling har ingen kjente bieffekter annet enn at det i noen tilfeller ikke har noen effekt

Det er ingen kjente bi-effekter ved behandling med medisinsk LLLT-laser. Behandlingen er ikke smertefull, men enkelte kan kjenne noe ømhet eller kribling etter behandling  – dette er et tegn på at behandlingen har effekt. Behandlingen er ikke risikofylt – hvis dosen skulle være for høy (eller for lav), blir konsekvensen kun at man ikke får noen positiv effekt av behandlingen, så lenge laseren har en styrke på 3B eller lavere. 

Det man må passe på ved behandling med LLLT-laser er at hvis laseren har synlig lys, må man unngå å se direkte inn i laseren. Bruk av beskyttelsesbriller anbefales.

Enkelte terapeutiske lasere (ikke MID-laserene) er i klasse 4 og kan forårsake skader ved feilbehandling. Andre lasere kan være svært svake og dermed gi lange behandlingstider eller ingen effekt.

Vær oppmerksom på at enkelte lasere kan stilles inn til både å behandle med styrker som kan være over 500 mW, og styrker under 500 mW. Hvis disse stilles inn feil, vil behandlingen kunne skade pasientens hud (eller pels – de tilfellene vi kjenner til av dette,  er lasere som brukes til behandling av dyr). Dette gjelder ikke våre MID-lasere, de har alle styrker under 500 mW.

Det er også noen LLLT-lasere på markedet som er svært svake, for eksempel fordi man har valgt å produsere den ved bruk av svakere laserdioder (selve laserdioden utgjør en vesentlig andel av prisen, og det er dyrere å produsere en sterkere diode). Med en svak laser, vil behandlingstiden for å gi tilstrekkelig dose, kunne bli veldig lang. Våre lasere er av en slik styrke at for de fleste behandlinger vil man ikke trenge å holde laseren på samme sted mer enn maks 1-2 minutter før den flyttes videre. MID-laserene er derved trygg for pasienten men samtidig effektiv nok for den profesjonelle behandleren.

De medisinske LLLT-laserene som brukes riktig har vist seg effektiv i kliniske forsøk.

Ved noe større doser (fortsatt med LLLT-laser) vil behandlingen kunne gi smertereduksjon

Medisinsk laser brukes på en rekke forskjellige problemer, særlig på bevegelsesapparat, hud og slimhinner

Eksempel på diagnoser og tilstander som kan behandles er:

Se de neste sidene for nærmere beskrivelse av dette.

Effekten av medisinsk laser er dokumentert gjennom mange forsøk som har vist gode resultater - og noen forsøk som ikke har vist noen resultater

Forskningen innen medisinsk laser er omfattende. På PubMed.com, verdens største medisinske database, gir et søk med søkeordene Low Level Laser Therapy eller LLLT over 7000 treff. Det finnes positive studier innenfor mange forskjellige bruksområder som omfatter mer enn 100 forskjellige indikasjoner. Søk for eksempel på PubMed etter LLLT Double Blind for å finne noen av disse.

Laserstudier er ofte små, og studiene som gjøres utføres som regel av universitet, sykehus, frie pleieenheter, frie forskere mfl. Trass dette finnes det mange godt utførte studier. Medisinsk laser (Low Level Laser Therapy) har som behandlingsmetode større evidens enn TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) , ultralys og trykkbølgebehandling. Utfra evidensen er medisinsk laser den mest effektive behandlingsmetoden ved behandling av nakkesmerter, noe som var årsaken til puliseringen av R Chows oversiktsstudie i “The Lancet” i 2009 (se PubMed.com ”PMID: 19913903”). 

Det er gjennomført en god del studier der bruk av LLLT-laserens ikke viser konklusiv effekt. Selv om laser ser ut til å fungere i rundt 90% av tilfellene, er det tydelig at det betyr noe både hvordan man behandler og hva man behandler. Laser ser ut til lå gi liten eller ingen direkte effekt på friske celler – det er for eksempel gjennomført studier på ytelsen til idrettsutøvere som behandles ved lasere før en prestasjon. Man finner da at prestasjonen ikke forbedres. Men, kroppens evne til restitusjon etter prestasjonen ser ut til å forbedres. Og der cellene ikke er velgfungerende, som ved skader og kroniske lidelser, viser mange studier en svært god effekt.

Et av de universitetsmiljøene som har jobbet lenge med bruk av medisinske LLLT-lasere er forskningsgruppen i fysioterapi ved Universitetet i Bergen, ledet av  Professor J.M. Bjordal. De har publisert en rekke studier som inkluderer resultater ved behandling med laser. En oversikt finnes på UiB sine hjemmesider