Q-switched laser for kosmetisk behandling

Q-switched – en sterklaser (klasse 4)

En Q-switchet laser er en sterk laser som produserer en pulset laserstråle som kan fjerne hudceller på en relativt skånsom måte fordi pulsingen muliggjør bruk av høy energi over svært korte pulser, noe som gjør at total oppvarming blir lavere enn det effekten av behandlingen skulle tilsi.

Vår Hypertech BiAxis QS er en laser som brukes for fjerning av aldersflekker og andre pigmentflekker, føflekker, vorter, tatoveringer, m.fl. Lasere av denne typen brukes av leger og hudsalonger med tilknyttet lege.

BiAxis QS kommer i to versjoner – Pico og Nano.

Hypertech-laserne våre er utviklet og produsert i Tyskland. Vi har valgt Hypertech fordi laserene holder høy kvalitet og gjør det mulig for oss å ha samme høye servicegrad på disse laserne som vi har på Irradias LLLT-lasere. Hvis du vil vite mer, ta kontakt!