Behandling av sår, hud og slimhinner med laser

Behandling av sår med LLLT-laser

MID-laseren kan brukes for å behandle vanskelige sår som ikke vil gro, særlig er det svært gode effekter (mellom 80 og 90 prosent reagerer positivt) for de vanskelige sårene slik som brannsår, operasjonssår, diabetessår og liggesår/trykksår. Smerten blir redusert, sirkulasjonen økes, oksygentransport i blodet forbedres og nytt granulasjonsvev dannes, betennelsesprosessene akselleres og dannelsen av hvite blodceller aktiveres. 

For eksempel har det i de siste årene vært utprøvd ekstensivt i eldreomsorgen ved den kommunale helse- og omsorgstjenesten  i Skellefteå i Sverige. Her har de over lengre tid brukt MID-laser til å behandle pasienter med sår (trykksår og venøse og arterielle sår/diabetessår, både grad 4 og lavere). Dette har ikke bare sørget for at mange pasienter har fått økt livskvalitet, men også ført til at tiden pleiepersonale må bruke på å pleie og bandasjere sår over tid har gått ned. De gjennomføres en studie (nå i fase 2) i samarbeid med Karolinska, og det finnes allerede flere studier som understøtter det de jobber med i Skellefteå (se referanser).

For å behandle selve såroverflaten, er MID-lasere med 634nm det ideelle verktøyet. I tillegg bør man bruke laserene som går noe dypere for å behandle omkringliggende områder og lymfeknuter, til dette passer en 808 eller 904nm-laser svært godt.

Behandling av hud og slimhinner med laser

Det er en rekke forskjellige problemer i huden der LLLT-lasere som MID-lasere kan brukes med hell. Man har fått gode resultater på tilstander som kviser (for eksempel akne), allergireaksjoner i hud, eksem og psoriasis.  Det er også gode resultater på behandling av virusrelaterte tilstander, som herplex simplex, after og munnsår, vorter (særlig hos barn), helvetesild mm. Det har også vært brukt med gode resultater på tilstander som mukositt (betennelse i munnhulen som følge av cellegiftbehandling for kreft).

For å behandle alle disse tilstandene, er det infrarødt lys – 650nm – som er verktøyet. Irradias MID-lasere har blitt brukt på flere av de studiene som er referert her.

Det finnes en rekke andre bruksformer for laser på hud, særlig innen kosmetisk kirurgi og medisinsk kirurgi. Med en CO2-laser eller Q-switchet laser kan man for eksempel brenne eller skjære bort alt fra fødselsmerker og tattoveringer til føflekker og rynker på en meget nøyaktig og ikke-arrdannende måte. Slik behandling er ikke omtalt her fordi dette krever sterke lasere (klasse 4-lasere) og ikke en MID-laser.

Finn behandler

Referanser

Det finnes en rekke studier som viser positive resultater. Utfordringen er svært ofte størrelsen på studien og evt kvaliteten på studien i seg selv. I tillegg kan oppgitte parametre variere såpass mellom studier at man bør gjennomføre behandling med de samme parametrene som en positiv studie heller enn å blande mellom hva forskjellige studier oppgir, for å sikre gode resultater.

I listen til høyre har vi valgt noen av de siste oppsummeringene vi har funnet relatert til behandlingene nevnt overfor. Vi har referert meta-analyser slik at det er mulig å velge hvilken studie man vil se på for egen behandling (f.eks. hvis man ikke ønsker å bruke de parametrene vi i Irradia anbefaler).

Irradias 635-lasere

635 nm til behandling av det som ligger i overflaten

635 nm laserlys er rødt, synlig lys. Dette er en type lasere (660-610 nm) som er av de tradisjonelt mest brukte laserene til terapeutisk behandling. Dette lyset er ideelt for behandling av problemer som ligger i hudoverflaten og rett under overflaten. Det leveres som kontinuerlig lys, og behandlingen av en del av tilstandene – som sår – gjøres ved at laseren ikke er i direkte kontakt med huden, men i stedet holdes ca 1 cm over.

Irradias MID-laser system har en 635-probe med fire dioder og en med en diode. I MID-lite-serien har vi et apparat på 635 nm med 2 dioder, og MID-care 635 nm med to dioder (men MID-care har bare halve effekten av “vanlig” diode på hver av disse to).  MID-care er laget  for behandleren som har pasienter som ønsker å leie sin egen laser en periode.

635-lasere teknisk beskrivelse

Laserdiode
AlGaInP
Irradia lasertyper
MID-laser, MID-lite og MID-care
Bølgelengde
635 nm - rødt lys
Antall laserdioder
4 eller 1 (MID-laser), 2 (MID-lite), 2 (MID-Care)
Utgang
opp til 100 mW per diode, justerbar (MID-laser og MID-lite), 50 mW per diode (MID-care)
Laserklasse
3B for MID-laser og MID-lite, Klasse 3R for MID-care