Laser og bivirkninger av kreftbehandling

Laser og bivirkninger av kreftbehandling – god artikkel i “Supportive Care in Cancer”

Det kommer stadig ut nye publikasjoner rundt bruk av terapeutisk lavenergi medisinsk laser (LLLT) og lys-stimulering av celler (PBM). En av de aller siste er denne artikkelen som er en redaksjonell omtale fra  “Supportive Care in Cancer 30, 13-19 (2022): Clinical use of Photobiomodulation as a supportive care during radiation therapy “, som vi kan anbefale. Den omhandler bruk av laser/PBM i behandling av bivirkninger av kreftbehandling.

Denne artikkelen, publisert i oktober 2021, har en svært god innledende tekst der man forklarer både hva PBM (som er det navnet som nå brukes på behandlingseffekten man får med lavenergi terapeutisk laser) er, kort om historien rundt behandlingen og hvilken effekt behandlingen har. Artikkelen har også en god oppsummering (se “discussions” for hvilke parametere man bør bruke ved evaluering av behandling med PBM.

Forfatterene referer til hvordan man (MASCC/ISSO) nå anser PBM som en viktig agent for å forhindre og/eller behandle oral mukositt, (en bivirkning av strålebehandling fra brystet opp). Det er også en viktig anbefaling om å bruke en gitt protokoll fra en studie for å være sikker på å oppnå effekt – ikke å blande parametre fra forskjellige studier.

Det er også referert hvordan nyere studier viser at PMB er effektivt for å forhindre og behandle epithelitt (hudreaksjoner ved strålebehandling). Konklusjonen er at PBM reduserer raten og alvorligheten av akutte hudreaksjoner.

Noe forskning på bruk av PMB for å forhindre/behandle akutt dysfagi (spisevansker pga kreftbehandling) er gjennomført. Det er noen studier som indikerer positiv effekt, men her konkluderer de at man bør ha mer studier for å kunne si noe endelig.

For å forhindre/behandle munntørrhet (xerostomi) som følge av kreftbehandling er det blandede resultater i studiene på om PBM er en effektiv behandling. Her trenger man mer forskning for å kunne konkludere.

For øvre-ekstremitet lymfeødem ved brystkreft (lymphedema) virker det som om PMB er en attraktiv behandlingsform, men fordi evdidensen er moderat ønsker man flere studier, særlig for å fastslå hvilke behandlingsparametre som bør brukes.

Vi i Irradia Norge er veldig fornøyde over oppsummeringen i artikkelen (sitat): “Finally, with all this technical and clinical progress, PBM is entering a new era of maturity and evidence-based clinical use that should allow PBM to be fully considered as a part of “mainstream medicine”!”

Hvis du vil ha et overblikk over Irradias lasere og temaet laser og bivirkninger ved kreftbehandling, sjekk hva vi har skrevet om temaet laser og behandling av hud-relaterte problemer her.

Similar Posts